Právní aktuality 8.10.2014 - 14.10.2014


Nařízení týkající se rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku(14.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.10.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 211/2014 Sb. nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor.

Nařízení vydané k provedení zákona o potravinách a tabákových výrobcích navazuje na evropské nařízení č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat a v podrobnostech stanovuje rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení. Vztahuje se na čerstvé broskve, hrušky, jablka, jahody, meruňky, slívy, švestky a třešně, na čerstvou cibuli, česnek, mrkev, kořenovou petržel, bulvový celer, rajčata, papriky, okurky nakládačky, okurky salátové, saláty, pekingské zelí, chřest, hlávkové zelí, hlávkovou kapustu, růžičkovou kapustu, květák, brokolici a kedlubny, ale také na konzumní rané i pozdní brambory. Týká se pouze případů, kdy místem určení je místo prvního příjmu, zacházení nebo manipulace s potravinou.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 3.10.2014, platnosti pak pozbude uplynutím dne 31.12.2014.

Prezident vetoval novelu služebního zákona(14.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Dne 8.10.2014 prezident republiky teprve podruhé ve svém funkčním období využil práva suspenzivního veta a vrátil Poslanecké sněmovně zpět k dalšímu projednání zákon ze dne 1.10.2014, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

Prezident v odůvodnění veta uvádí, že svůj názor na daný zákon již podrobně vysvětlil na schůzi Poslanecké sněmovny, jíž se zúčastnil, a připomíná požadavky, jimiž svůj podpis podmínil. Má zato, že Poslanecká sněmovna jeho žádost motivovanou zájmem o racionální výstavbu státní správy neakceptovala. Dle jeho vystoupení před Poslaneckou sněmovnou mu jde především o paragraf definující právo každého ministra na dva politické náměstky, s čímž zásadně nesouhlasí. Domnívá se, že ustanovení je zcela v rozporu s deklarovanou snahou o depolitizaci státní správy, čehož má být služební zákon právě prostředkem. Dle prezidenta rovněž zákon o státní službě vyvolává zásadní ústavněprávní pochybnosti, počínaje nestandardní procedurou jeho projednávání, přes některá jeho zmocňovací ustanovení nebo mezery v zákoně, až po neurčitá nebo nejasná ustanovení.

Zákon se tedy vrací zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. K setrvání Poslanecké sněmovny na tomto zákoně, a tedy k jeho úplné akceptaci nezbytné pro publikaci ve Sbírce zákonů, bude nyní potřeba podpory nejméně 101 poslanců.

Prezident vetoval zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině(14.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Dne 8.10.2014 prezident republiky, vedle odmítnutí novely služebního zákona, ještě jednou využil svého práva suspenzivního veta a vrátil Poslanecké sněmovně zpět k dalšímu projednání zákon ze dne 23.9.2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Dle odůvodnění, jímž své veto vysvětluje, se prezident obává, že by díky aktuálně schválené podobě zákona byly během následujících dvanácti měsíců nuceny ukončit činnost tzv. lesní školky, které s ohledem na obsah zákona nemohou splnit v něm stanovené podmínky, což by, v rozporu se záměrem zákona podpořit zaměstnanost matek s dětmi předškolního věku, vedlo k utlumení aktivit k naplňování tohoto záměru rovněž přispívajících. Dle svých slov prezident plně podporuje existenci alternativ péče o dítě a občanských iniciativ tohoto typu a schválený zákon považuje za jdoucí přesně v opačném směru a alternativy péče o dítě omezující.

Rovněž tento zákon se nyní vrací zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. K jeho konečnému schválení, jímž je podmíněna jeho publikace ve Sbírce zákonů a na ni navazující platnost, bude opět potřeba podpory přinejmenším 101 poslanců.

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013(14.10.2014, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 208/2014 Sb. vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015.

Ministerstvo práce a sociálních věcí touto každoročně vydávanou vyhláškou dle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona o důchodovém pojištění stanovilo výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 hodnotou 25 903 Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu pak za rok 2013 činí 1,0273. Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu byla pro rok 2015 určena částkami 11 709 Kč v případě první a 106 444 Kč v případě druhé, výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pak pro rok 2015 činí 2 400 Kč. Veškeré tyto údaje jsou nezbytné pro provádění důchodového pojištění v roce 2015.

Vedle toho vyhláška rovněž upravuje zvýšení důchodů v roce 2015, což se týká důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích přiznaných před 1.1.2015.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Infodeska.cz