Právní aktuality 31.5.2011- 6.6.2011


31-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o platebním styku

Dne 27. 5. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 139/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony.

Rozsáhlá novela zákona o platebním styku je projevem transpozice několika směrnic EU v oblasti finančního trhu. Vedle zákona o platebním styku dochází k novelizaci dalších patnácti zákonů, mezi nimi např. zákona o podnikání na kapitálovém trhu, insolvenčního zákona, zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o ČNB a dalších.

Zákon nabývá účinnosti dnem 27. 5. 2011.

31-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance

Dne 27. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 142/2011 Sb., vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance.

Vyhláška nově upravuje obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 375/2009 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Také vydání této vyhlášky navazuje na poslední novelu zákona o platebním styku.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 5. 2011.

31-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Dne 27. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 141/2011 Sb., vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

Vyhláška, která je transpozicí vybraných ustanovení směrnice 2009/110/ES a také již dříve implementované směrnice 2007/64/ES, nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. Ta se s účinností nové vyhlášky vypracované v návaznosti na poslední novelu zákona o platebním styku zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 5. 2011.

31-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Dne 27. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 140/2011 Sb., vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování.

Vyhláška nově stanoví vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování a obsah jejích příloh, vzor tiskopisu oznámení změn údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního systému a obsah jeho příloh, a obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací provozovatelem platebního systému České národní bance, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 32/2010 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování. Ta se s účinností nové vyhlášky, která byla vypracována v návaznosti na poslední novelizaci zákona o platebním styku, zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 5. 2011.

Infodeska.cz