Právní aktuality 30.4.2011- 4.5.2011


04-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Dne 4. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 116/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Dle důvodové zprávy byla novelizační vyhláška přijata především z důvodu nutnosti upravit některé formulace stávající právní úpravy a doplnit chybějící ustanovení vymezující pravidla pro poskytování poradenských služeb tak, aby ji bylo možné považovat za jedno z opatření, které je povinna ČR k výkonu rozsudku ESLP ve věci č. 57325/00 D. H. a ostatní proti ČR přijmout.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.

04-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

Dne 4. 5. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 116/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. provádí novelizační vyhláškou bezmála tři desítky změn.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2011.

03-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Dne 27. 4. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 114/2011 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Vláda tímto nově vydaným novelizačním nařízením stanovila nové znění přílohy k nařízení vlády č. 290/1995 Sb. - Seznam nemocí z povolání.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

03-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.

Dne 27. 4. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 115/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství vyhláškou provádí ve vyhlášce č. 335/1997 Sb., bezmála pět desítek změn.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2011 s výjimkou některých ustanovení, které nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2012.

Infodeska.cz