Právní aktuality 27.6.2011- 30.6.2011


27-06-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí Rady, kterým se mění schengenská konzultační síť (technické podmínky)

Dne 25. 6. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 166, str. 22 - 25, zveřejněno Rozhodnutí Rady ze dne 9. 6. 2011, kterým se mění schengenská konzultační síť (technické podmínky) (2011/369/EU).

Na základě rozhodnutí dochází ke změnám v částech 1, 2 a 3 Schengenské konzultační sítě (technické podmínky), která byla zřízena k tomu, aby umožnila konzultace mezi ústředními orgány členských států o žádostech o víza podaných státními příslušníky určitých třetích zemí.

Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. 6. 2011, použije se od 10. 7. 2011.

27-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda mezi vládou ČR a vládou Arménské republiky o letecké dopravě

Dne 24. 6. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 62/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě.

Dohoda podepsaná v Jerevanu dne 17. 5. 2010 byla sjednána za účelem rozvíjet v souladu se zásadami formulovanými Úmluvou o mezinárodním civilním letectví letecké dopravní služby mezi Českou republikou a Arménií.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 20. 5. 2011.

27-06-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident vetoval novelu zákona o ochraně ovzduší

Dne 23. 6. 2011 prezident republiky vetoval zákon ze dne 7. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vrátil jej Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.

Prezident namítá, že zákon neprošel standardní legislativní procedurou a zavádí z jeho pohledu sporné regulační mechanismy. Předkladatelé novely si kladli za cíl především zlepšit formou omezení průmyslových emisí a regulace dopravy životní prostředí na Ostravsku, dle stanoviska prezidenta však nástroje mající přinést dosažení tohoto cíle životnímu prostředí nepomohou, naopak však zhorší prostředí právní a podnikatelské. Prezident má za to, že výjimky, které měl zákon stanovit, by mohly vytvářet prostor pro korupci a voluntarismus, obává se také případných právních sporů. Doporučuje vyčkat předložení návrhu vlády, která připravuje vlastní úpravu.

27-06-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Stanovisko Rady guvernérů ECB k doporučení Rady o jmenování prezidenta Evropské centrální banky

Dne 23. 6. 2011 bylo v Úředním věstníku EU řady C, č. 182, str. 6, zveřejněno Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky ze dne 9. 6. 2011 k doporučení Rady o jmenování prezidenta Evropské centrální banky (2011/C 182/03).
Rada guvernérů ECB posuzovala doporučení Rady doporučující jmenovat pana Maria Draghiho prezidentem ECB na osmileté funkční období začínající dne 1. 11. 2011. Dle Rady guvernérů ECB je navržený kandidát uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, a proti doporučení Rady tudíž nemá žádných námitek.

Infodeska.cz