Právní aktuality 24.2.2011- 28.2.2011


28-02-2011 ::: Z legislativního procesu: Prezident vetoval zákon o Úřadu práce České republiky

Dne 23. 2. 2011 prezident republiky vetoval zákon ze dne 9. 2. 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů a vrátil jej zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.

Předkladatelé si dle důvodové zprávy od nové právní úpravy slibovali odstranit z jejich pohledu nejvíce problematická místa v systému, za která považují nepružné řízení, kdy ústředí řídí přímo 77 subjektů, finanční náročnost systému, nejednotnost rozhodování a nejednotnost vnitřního organizačního uspořádání.

Prezident dle svého odůvodnění považuje návrh na nesystémový a nedomyšlený. Uvádí, že vytvořením nového centrálního úřadu bude posílena byrokracie, vícestupňový systém bude z jeho pohledu složitější, nikoli účelnější a pružnější. Úsporu, kterou má reorganizace přinést, považuje za fikci, když odkazuje na předešlé zkušenosti s vytvářením nových úřadů. Zmiňuje se o nestandardním způsobu předložení zákona a o právních, technických a jazykových chybách. Zákon považuje za věcně sporný, nikoliv dobře připravený, nedostatečně prodiskutovaný a v nevhodnou dobu přicházející.

28-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby

Dne 23. 2. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 38/2011 Sb. nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby.

Nařízení vydané vládou dle § 60 odst. 1 a § 63 odst. 2 občanského zákoníku je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně. V příslušných formulářích mají být dle důvodové zprávy uvedeny základní informace, které mají napomoci spotřebiteli při jeho rozhodování o zamýšleném uzavření smlouvy, jeden z formulářů je např. určen pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 23. 2. 2011.

28-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011 – 2014, 2,75 %

Dne 23. 2. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 35/2011 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011 – 2014, 2,75 %.

Dle sdělení vydává Ministerstvo financí státní dluhopisy pojmenované Dluhopis České republiky, 2011 – 2014, 2,75 %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru, jmenovitá hodnota dluhopisu pak byla stanovena ve výši 10.000,- Kč. Datem emise je den 28. 2. 2011, datem splatnosti pak den 31. 3. 2014.

Infodeska.cz