Právní aktuality 18.5.2011- 24.5.2011


25-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Dne 25. 5. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 138/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud nálezem v plénu rozhodl, že ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, tedy dnem 20. 5. 2011. V odůvodnění nálezu shledal, že napadené ustanovení je v rozporu s principem proporcionality a s maximou, podle níž zásahy do práv musejí odrážet specifika každého jednotlivého případu.

23-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb.

Dne 17. 5. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 129/2011 Sb., sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením dle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., vyhlásilo, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2011 do 30. dubna 2012 částka 23.951 Kč.

23-05-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Dne 17. 5. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 128/2011 Sb., sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vyhlásilo, že od 1. 7. 2011 je podle § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb. ,částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 11.900 Kč, a dle § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 11.900 Kč a částkou odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 5.900 Kč.

Infodeska.cz