Právní aktuality 13.4.2011- 20.4.2011


19-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot

Dne 19. 4. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 103/2011 Sb., vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot.

Ministerstvo financí vyhláškou vydanou podle § 11 odst. 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, upravilo v souladu se směrnicí EP a Rady 98/34/ES vzor oznámení o zahájení činnosti fyzické osoby, distributora pohonných hmot, vzor potvrzení o registraci fyzické osoby, distributora pohonných hmot, vzor oznámení o zahájení činnosti právnické osoby, distributora pohonných hmot, a vzor potvrzení o registraci právnické osoby, distributora pohonných hmot.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. 4. 2011.

19-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MF o emisních podmínkách nových dluhopisů České republiky

Dne 15. 4. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 100/2011 Sb., sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011–2023, VAR %.

Dle sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Dluhopis České republiky, 2011–2023, VAR %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru, jmenovitá hodnota dluhopisu pak byla stanovena ve výši 10.000,- Kč. Datem emise je den 18. 4. 2011, datem splatnosti pak den 18. 4. 2023.

19-04-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

Dne 15. 4. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 98/2011 Sb., vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

Právní úprava ve vyhlášce uvedených pravidel je reakcí Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství na požadavky stanovené evropskými směrnicemi, které vyhlášku vydaly dle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 5. 2011.

19-04-2011 ::: Z Úředního věstníku EU: Rozhodnutí o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

Dne 14. 4. 2011 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 100, str. 72, zveřejněno rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/1/2011 ze dne 13. 4. 2011 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta).

Tímto rozhodnutím byl s platností od 14. 4. 2011 jmenován velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska komodor Alberto Manuel Silvestre Correia.

Infodeska.cz