Nejvyšší správní soud k oprávnění revizora zadržet černého pasažéra


Klíčová slova článku právo zadržet, revizor, černý pasažér Datum vytvoření článku 9.1.2011 Počet zobrazení 3569x Kdy naposledy čteno 29.9.2023 15:26

Revizor může za určitých okolností v rámci nutné obrany zadržet černého pasažéra a může ho fyzicky donutit počkat na policisty, pokud pasažér odmítne ukázat své doklady. Revizor se také smí ptát na totožnost člověka bez jízdenky, ale nesmí ho nutit doklady ukázat.

Podle zákona o drahách je cestující povinen prokázat svou totožnost revizorovi. Revizor sám však není oprávněn přes odpor cestujícího zjišťovat jeho totožnost. Pokud cestující dobrovolně nesplní svou povinnost prokázat se osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, musí nést s tím spojené negativní následky předvídané § 37 odst. 5 písm. d) zákona o dráhách. Konkrétně půjde dle výzvy revizora buď o povinnost cestujícího následovat revizora na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo o povinnost setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Takovouto oprávněnou osobou bude zpravidla státní nebo městský policista.

V situaci, kdy cestující nepředloží platnou jízdenku a následně nesplní ani povinnost dle § 37 odst. 5 písm. d) zákona o dráhách, útočí na zájem chráněný zákonem, tedy ochranu majetkových práv provozovatele a zájem na tom, aby cestující v drážní dopravě řádně hradili jízdné, resp. pokud tak neučiní, aby uhradili přirážku podle přepravního řádu. V takovémto případě nelze paušálně vyloučit nutnou obranu, tedy právo revizora odvrátit tento útok zadržením cestujícího, který se pokouší utéct, tedy pokouší se porušit sekundární povinnost podle § 37 odst. 5 písm. d) zákona o dráhách a uniknout tak následkům jízdy bez platné jízdenky. Nutná obrana zadržením cestujícího je samozřejmě možná jen za podmínky, že revizorovo počínání není zcela zjevně nepřiměřené způsobu útoku.

Celé znění rozsudku NSS ze dne 9.9.2010, sp. zn.1 As 34/2010 - 73

Infodeska.cz