Ke vzniku škody ve formě ušlého zisku při oddálení možnosti získání majetkového přínosu


Klíčová slova článku ušlý zisk, škoda Datum vytvoření článku 20.3.2011 Počet zobrazení 4572x Kdy naposledy čteno 22.4.2024 21:29

Nejvyšší soud se v usnesení sp. zn. 25 Cdo 2846/2008, ze dne 25. 1. 2011, vyjádřil k otázce možnosti vzniku škody (ušlého zisku) při oddálení možnosti získání majetkového přínosu. Nejvyšší soud v tomto usnesení judikoval, že vznik škody, tj. ušlý majetkový přínos předpokládá jeho definitivní ztrátu, nikoliv jen oddálení možnosti jeho získání.

Vzhledem k tomu, že se v posuzované věci jedná o zisk z uložení zeminy na pozemek žalované společnosti, tedy o příjem z podnikatelské činnosti, kterou v témže rozsahu nelze na pozemku provádět opakovaně, sama okolnost, že žalovaná společnost po určitou dobu nemohla své podnikatelské aktivity v tomto směru realizovat, neznamená definitivní ztrátu zisku z tohoto zamýšleného způsobu podnikání. Samotný fakt, že se tato činnost nerealizovala ve smluveném období, neznamená sama o sobě neodčinitelnou ztrátu zisku ze zavážky pozemku zeminou, neboť příjem z této činnosti se odvíjí od jednorázového využití pozemku k uvedenému účelu. Ke ztrátě zisku z podnikání by mohlo dojít, jen jestliže vzhledem k okolnostem případu je nepochybné, že získání prospěchu ze zamýšleného podnikatelského záměru s předmětným pozemkem bylo zcela nebo provždy zmařeno.