Ke stanovení ceny obchodního podílu pro účely vypořádaní SJM


Klíčová slova článku cena obchodního podílu, společné jmění manželů, vypořádání SJM Datum vytvoření článku 30.4.2009 Počet zobrazení 6311x Kdy naposledy čteno 13.6.2024 12:10

Ve svém rozsudku (sp. zn. 22 Cdo 952/2007 ze dne 8.10.2008, které je k nalezení zde) Nejvyšší soud konstatoval, že cenu obchodního podílu nelze pro účely vypořádání SJM stanovit tak, že by jí byla tzv. „cena obvyklá“, nebo cena vypořádacího podílu. Při stanovování ceny obchodního podílu – jako ceny obvyklé (tržní), kterou by v daném čase a místě bylo možno za převod podílu dosáhnout, totiž nelze odhlédnout od povahy obchodního podílu a omezení, jež na jeho převod klade obchodní zákoník nebo společenská smlouva (souhlas valné hromady, další podmínky ze společenské smlouvy, rozdíl mezi stavem, kdy má společnost jediného společníka a kdy je společníků více, či zda výše obchodního podílu umožňuje společnost „ovládat“ či ne).

Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání zaniklého SJM závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, a proto se soud neobejde bez znaleckého posudku.