K vymezení změny poměrů po skončení nájmu bytu a případné povinnosti k bytové náhradě


Klíčová slova článku bytová náhrada, změna poměrů Datum vytvoření článku 21.4.2011 Počet zobrazení 4071x Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:06

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 471/2010, ze dne 9. 2. 2011, vyjádřil k možnostem dopadu, resp. vymezení termínu „změna poměru“ po skončení nájmu bytu, když judikoval, že podle ustanovení § 80 písm. c/ o. s. ř. lze určit, že dříve uložená povinnost k vyklizení bytu není vázána na přidělení náhradního bytu (náhradního ubytování), došlo-li později (po právní moci rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o vyklizení bytu po přidělení příslušné bytové náhrady) ke změně poměrů.

Je přitom nesprávným závěr soudu, že byl-li nájem bytu vypovězen z důvodu neplacení nájemného, tj. z důvodu podle § 711 odst. 2 písm. b/ obč. zák., nelze změnu poměrů spatřovat v dalším (pokračujícím) neplacení nájemného (resp. již pouhé úhrady za užívání bytu) po skončení nájemního poměru.

Infodeska.cz