K provádění důkazů odvolacím soudem a zásadě dvojinstančnosti soudního řízení


Klíčová slova článku dvojinstančnost řízení, provádění důkazů Datum vytvoření článku 24.2.2011 Počet zobrazení 4621x Kdy naposledy čteno 13.6.2024 12:09

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 11. 1. 2011 sp. zn. 21 Cdo 3820/2009, vyjádřil k povinnosti odvolacího soudu provádět důkazy, když judikoval, že dvojinstančnost není obecnou zásadou občanského soudního řízení a už vůbec ne ústavní zásadou vztahující se k občanskému soudnímu řízení.

Odvolací soud proto nemůže odmítnout provést za odvolacího řízení jakýkoliv důkaz potřebný ke zjištění skutkového stavu věci jen s poukazem na „zásadu dvojinstančnosti občanského soudního řízení“, jestliže mu ustanovení § 213 odst. 2, 3 nebo 4 o. s. ř. ukládá povinnost takový důkaz provést, jestliže taková povinnost vyplývá z postupu podle § 220 odst. 3 o. s. ř. nebo jestliže může zopakovat důkaz nebo doplnit dokazování o dosud neprovedený důkaz, i když mu zákon v tomto směru povinnost při dokazování neukládá. Právo na spravedlivý proces je podle konstantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva naplněno tehdy, je-li věc posouzena alespoň v jednom stupni orgánem, který naplňuje požadavek nezávislosti a nestrannosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Infodeska.cz