K posouzení otázky naplnění pojmových znaků autorského díla


Klíčová slova článku autorské dílo, pojmové znaky Datum vytvoření článku 3.2.2011 Počet zobrazení 2342x Kdy naposledy čteno 22.4.2024 20:22

Nejvyšší soud ČR se dne 26.8.2009 v usnesení sp.zn. 5 Tdo 815/2009 vyjádřil k otázce posouzení pojmových znaků díla dle autorského zákona. Nejvyšší soud k uvedené otázce judikoval následující:

Zda jsou v konkrétním případě splněny legální pojmové znaky díla podle autorského zákona je otázkou právní. Její vyřešení tak přísluší výlučně soudu a je tak sama o sobě vyloučena z odborného posouzení. V případech, kdy zodpovězení této právní otázky závisí i na posouzení mimoprávních skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, může soud před svým rozhodnutím vyžádat znalecké posouzení a to buď písemným znaleckým posudkem, případně jen potvrzením nebo odborným vyjádřením.

Již právě z toho důvodu, že pojmové znaky díla jsou právními (legálními) kategoriemi, je konečné posouzení otázky, zda konkrétní dílo spadá pod ustanovení autorského zákona, vždy otázkou právní. Uvedené je respektováno i v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. V posuzované věci soudy mohou vycházet ze znaleckého posudku, avšak samotné právní posouzení otázky naplnění pojmových znaků díla podle § 2 odst. 1 autorského zákona náleží výhradně jim a nikoliv znalci.