K přípustnosti započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné


Klíčová slova článku jednostranné započtení, nesplatná pohledávka Datum vytvoření článku 29.7.2009 Počet zobrazení 4884x Kdy naposledy čteno 30.5.2024 00:02

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 32 Odo 1143/2004 ze dne 31.1.2006 konstatoval, že z § 580 a § 581/2 Občanského zákoníku ani § 359 Obchodního zákoníku nevyplývá nepřípustnost jednostranného započtení splatné pohledávky proti nesplatné.

Okamžikem setkání pohledávky splatné s pohledávkou nesplatnou (či obou pohledávek nesplatných) a tím i okamžikem jejich zániku je okamžik účinnosti právního úkonu směřujícího k započtení, tedy okamžik vzniku (účinnosti) dohody, resp. u jednostranné kompenzace okamžik dojití projevu vůle kompenzujícího druhému účastníkovi.