Změna úpravy odstupného od 1. 1. 2012 v zákoníku práce


Klíčová slova článku novela zákoníku práce, odstupné, zákonník práce Datum vytvoření článku 24.8.2011 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 15:56
Mgr. Dana Koldová

Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš
Antala Staška 38
14000 Praha
http://bcak.cz

Zákoník práce bude opět novelizován. Vládní návrh na změnu zákoníku práce byl schválen dne 12. 7. 2011 Poslaneckou sněmovnou a byl doporučen k projednávání výborům. Tento návrh zahrnuje celou řadu podstatných změn zákoníku práce. Navrhované změny by měly nabýt účinnosti ke dni 1. 1. 2012.

Týkají se např. prodloužení doby poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem, zvýšení rozsahu práce u stejného zaměstnavatele ze 150 hodin na 300 hodin za kalendářní rok u dohod o provedení práce, aj. Zásadní změna by měla nastat také u pracovních smluv na dobu určitou a u výše odstupného.

Chtěla bych především upozornit na chystané změny v oblasti odstupného, kdy bude změněna dosavadní úprava – kdy v případě výpovědi dané zaměstnavatelem nebo dohody o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů (při rušení zaměstnavatele nebo jeho části, při jeho přemístění nebo jeho části nebo při nadbytečnosti zaměstnance v důsledku organizačního opatření zaměstnavatele[1]) byla stanovena jednotná výše odstupného, a to ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku. V souladu s programovým prohlášením vlády ze dne 4. 8. 2010 se požaduje, aby výše odstupného, která vyplývá ze zákona jako minimální, byla vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele (do 1 roku práce – 1-měsíční odstupné, do 2 let práce – 2-měsíční odstupné, nad 2 roky – 3-měsíční odstupné), což by mělo připívat k pružnějšímu zaměstnávání nových zaměstnanců. Byla by tak stanovena minimální výše odstupného s ohledem na minimální délku trvání pracovního poměru zaměstnance u konkrétního zaměstnavatele.[2] Dále by se také mělo pamatovat na předcházející pracovní poměry u téhož zaměstnavatele, aby nebyla krácena práva zaměstnanců. Touto úpravou není samozřejmě dotčena možnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci odstupné ve větší míře, než je stanoveno zákonem. Tento návrh není diskriminační, jelikož při určování výše odstupného není rozhodující věk zaměstnanců, nýbrž odpracovaná doba u konkrétního zaměstnavatele.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz