Novela zákona o vysokých školách zlepšující postavení studentů-rodičů


Klíčová slova článku novela zákona o vysokých školách, student, rodič, práva rodiče Datum vytvoření článku 25.4.2013 Kdy naposledy čteno 29.9.2023 16:40

Prvního dubna vstoupil v účinnost zákon č. 48/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela měla za úkol přijmout takovou právní úpravu, která by motivovala studenty vysokých škol neodkládat kvůli obavám o zdárný průběh studia a finanční zabezpečení své mateřství a rodičovství na dobu pozdější.[1]

To se jí pravděpodobně částečně podaří, ale může zároveň způsobit i komplikace vysokým školám.

Ve výčtu povinností veřejné vysoké školy v § 21 přibylo obecné ustanovení stanovující povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená – dále v zákoně označovaná jako „uznaná doba rodičovství“. Toto ustanovení je zařazeno hned po povinnosti činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole, které by se dalo jistě extenzivně vykládat tak, aby zahrnulo i nové ustanovení. A tak tato změna nebude přinášet nic převratného.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz