Může INTERGRAM požadovat úhradu za autorádia ve služebních vozech?


Klíčová slova článku integram, poplatky, služební vozy, autorádia Datum vytvoření článku 20.2.2012 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:06
Mgr. Žaneta Olejárová

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

Pokud Vám byla v poslední době doručena výzva kolektivního správce Intergram o. s., popřípadě jí zmocněné společnosti Collective Intelligence a. s. (dále v textu již jen jako „kolektivní správce“), vyzývající k uzavření licenční smlouvy s kolektivním správcem, pak věnujte pozornost následujícímu článku.

Nejen hromadící se dotazy klientů, zda jsou nároky ve výzvě uvedené oprávněné či ne, ale i masovost výzev kolektivních správců autorských práv, popřípadě jejich zástupů, a lineární nárůst případů, kdy jsou tyto výzvy mnohdy i doslova slepě zasílány podnikatelským subjektům, mne přesvědčili o nutnosti podrobnějšího právního rozboru provedeného tímto článkem, v němž se tedy pokusím objasnit, do jaké míry je či není takový nárok oprávněný, a kdy tedy máte povinnost zachovat se dle znění uvedené výzvy. Uzavřením takové smlouvy totiž vznikne podnikateli povinnost hradit poplatky podle sazebníku kolektivního správce (uveřejněný na webových stránkách www.intergram.cz).

Znění výzvy kolektivního správce

Z masovosti zasílání téměř identických výzev je nade vší pochybnost zřejmé, že kolektivní správce nedisponuje žádnými hodnověrnými informacemi, které by vypovídaly o oprávněnosti takové výzvy a největší chybou podnikatele může být, když v odpovědi na takovou výzvu podnikatel připustí existenci zařízení umožňující zpřístupnit zaznamenané umělecké výkony a zvukové záznamy, které jsou chráněny autorským zákonem, veřejnosti ve svých prostorech či provozovnách.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz