Doménová jména - jak omezit spory o jejich užívání


Klíčová slova článku doménová jména, rozhodčí soud, spory, zneužití doménového jména Datum vytvoření článku 26.4.2010 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:04
JUDr. Kamil Šebesta, MBA JUDr. Kamil Šebesta, MBA
Bc. Zuzana Ságnerová

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
CITY TOWER - Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
http://www.ksd.cz

Během několika posledních let došlo k výraznému rozmachu institutu tzv. doménových jmen. Doménové jméno, resp. doména tvoří dvě části, a to část, kterou tvoří unikátní fantazijní slovní resp. znakové označení, reprezentující určitou www adresu v síti internet a dále část s názvem TLD (neboli top-level domain).

V dnešní době, kdy je nakupování zboží prostřednictvím internetu či využívání služeb, které jsou na něm nabízeny zcela běžnou a stále více využívanou službou, se zvyšuje také zájem o registraci doménových jmen. Potenciální držitelé doménových jmen se snaží o provedení registrace takových doménových jmen, o které se uživatelé internetu zajímají nejvíce či které jim zobrazí nejpoužívanější internetové vyhledávače, neboť pouze tato doménová jména jsou nejen pro jejich potenciální držitele, nýbrž také pro inzerenty služeb a produktů na těchto doménách na internetu „nejlukrativnější“.

Přestože internet není dosud podroben žádné „centrální evidenci“, existuje řada úkonů, jež musí být vykonávány alespoň pro určitou oblast ze strany centralizovaného subjektu.

Registrace domén

Jednou z těchto oblastí je tzv. správa a registrace doménových jmen. Správu doménových jmen obstarávají na celém světě soukromé a nikoli státní instituce. Registraci doménových jmen *.cz provádí sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. se sídlem v Praze v souladu s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz, které toto sdružení vydalo.

Každé doménové jméno může být na celém světě přiděleno pouze jednomu držiteli, přičemž registrace domén vychází z principu přednosti, tj. „first come, first served“. Vzhledem k tomu, že je každá doména jedinečná a může být přidělena pouze jednou držiteli, nemohou mezi držiteli domén vzniknout o jejich domény spory.

V případě užívání doménového jména je třeba ve vztahu ke třetím osobám s ohledem na absenci výslovné právní úpravy doménových jmen, v daném případě vždy nejprve analyzovat obecnou právní úpravu a následně prověřit úpravu právních oblastí, které lze nejčastěji v případě doménových jmen využít. V praxi jsou zpravidla použitelná ustanovení týkající se zejména problematiky ochrany ochranných známek, osobnostních práv, obchodní firmy či ochrany hospodářské soutěže.

Při samotné registraci domén, resp. doménového jména se existence jiných práv zpravidla nezohledňuje, což vzhledem k tomu, že je registrace domén prováděna automaticky prostřednictvím počítače, není dosud ani fakticky možné.

Faktické jednání držitele domény spojené s registrací a následným užíváním domény však může být v rozporu s řadou právních předpisů a může porušovat práva třetích osob, zejména pak ve shora uvedených oblastech právní úpravy. Doménová jména se tak mohou dostat do konfliktu s obchodními jmény, ochrannými známkami, právy na ochranu fyzických osob anebo s názvy právnických osob.

Právní aspekty týkající se zneužití doménového jména

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte