Mgr. et Mgr. Viktor Fojt

Mgr. et Mgr. Viktor Fojt

Vykonává generální advokátní praxi se specializací na obchodní, občanské a pracovní právo.

Vystudoval Právnickou a současně i Filozofickou fakultu (obor Politologie) na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti jako student a posléze jako advokátní koncipient sbíral v německé (Giese & Partner, v.o.s.), rakouské (e|n|w|c NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA v.o.s. - advokáti) a české kanceláři zaměřené na mezinárodní klientelu (NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s). Hned po advokátních zkouškách se osamostatnil v rámci sdružení Advokátní kancelář Fojt | Kocour. Hovoří česky, anglicky, německy a španělsky.

Je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti (č. osv. 46), kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.