Mgr. Šimon Šufliarsky

Mgr. Šimon Šufliarsky

Simon Šufliarsky získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Je zapsán v seznamu advokátů Slovenské advokátní komory a je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Bratislavě. Hovoří slovensky, anglicky a německy.

V rámci výkonu své praxe se zaměřil na právo smluvní, akviziční, autorské právo v kontextu IT, ochranu osobních údajů a právo zdravotnické.

Podílel se na právních auditech týkajících se nemovitostí a korporátního práva. Má zkušenosti též v procesu získávání povolení na poskytování investičních služeb pro obchodníky s cennými papíry a připravoval také postupy v souvislosti s AML (Anti-Money Laundering) regulací.