Mgr. Pavel Wenzl

Mgr. Pavel Wenzl

Pavel Wenzl je společníkem HKDW. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Pavel Wenzl se věnuje především obchodnímu, zejména pak problematice obchodních smluv. Má rozsáhlé zkušenosti s vyjednáváním, přípravou a realizací významných transakcí v oblasti M&A, restrukturalizací portfoliových investic v oblasti pohledávek a v oblasti mezaninového financování a finančních investic.

Pavel Wenzl má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti přípravy a realizace nemovitostních transakcí, včetně úpravy financování takových projektů.

Ve své praxi se Pavel Wenzl věnuje také problematice úpadkového práva, včetně zastupování klientů v konkurzních, resp. insolvenčních řízeních.

Věnuje se také zastupování klientů v obchodních a občanskoprávních soudních sporech a v konkurzním řízení. Věnuje se také obhajobě ve věcech trestních.

Pavel Wenzl je naším specialistou v oblastech M&A, finančního práva,práva nemovitostí a soutěžního práva. Pavel Wenzl je také naším specialitou v oblasti zastupování v soudním a rozhodčím řízenía v oblasti zastupování ve správním řízení. Pavel Wenzl se věnuje také trestnímu právu.

Pavel Wenzl vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.