Mgr. Ondřej Kmoch

Mgr. Ondřej Kmoch

Ondřej získal titul magistra na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004 a po celou dobu své dosavadní praxe působí v advokacii.

Je advokátem a členem České advokátní komory a před svým příchodem do MT Legal působil jako advokát v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o. (dříve Procházka Randl Kubr), kde získal významné zkušenosti z rozsáhlých projektů v oblastech obchodního a všeobecného korporátního práva, práva informačních technologií a práva duševního vlastnictví, fúzí a akvizic a bankovnictví a finance.

Během své praxe rozšířil své zkušenosti i absolvováním právních kurzů zaměřených na anglo-americký systém práva na Institute for U.S. Law, ve Washingtonu D.C.

Specializuje se zejména na právo IT (smlouvy v IT, internetové právo a e-commerce) a právo autorské se zaměřením na IT (autorská práva, licence). Dále se věnuje právu obchodnímu a korporátnímu, právu závazkovému a také problematice provozních smluv ve vodním hospodářství. V rámci své specializace v MT Legal se tak aktivně účastnil celé řady velmi významných projektů v oblasti veřejných zakázek (zejména týkajících se informačních technologií).

Je rovněž autorem článků zabývajících se aktuální právní problematikou v oblastech své specializace a také přednáší na odborných konferencích zejména v oblasti práva IT.

Ondřej hovoří plynně anglicky.