Mgr. Lukáš Barnet

Mgr. Lukáš Barnet

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se věnuje soukromému i veřejnému právu s důrazem na právo správní a právo obchodní, především pak právo soutěžní. Zastupuje klienty před soudy a orgány státní správy.