JUDr. Kateřina Davidová

JUDr. Kateřina Davidová

Kateřina Davidová je spolupracující advokát, působící v advokátní kanceláři KMVS od ledna 2009. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001, se Kateřina věnovala 7 let notářské činnosti. Kateřina se specializuje zejména na oblast občanského, obchodního a soutěžního práva v oblasti farmacie.

Kateřina publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny) a věnuje se přednáškové činnosti. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.