Mgr. Jiřina Spirytová

Mgr. Jiřina Spirytová

Jiřina Spirytová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jiřina Spirytová se specializuje na obchodní právo, a to zejména na korporátní právo.

Uvedené problematice se věnuje převážně se zaměřením na naše zahraniční klienty z německy hovořících zemí.

Jiřina Spirytová se zaměřuje také na problematiku práva nemovitostí,pracovního práva a práva životního prostředí.

Jiřina Spirytová je naší specialistkou v oblastech korporátního práva,zastupování ve správních a ostatních řízení a pracovního práva.

Jiřina Spirytová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Dále absolvovala postgraduální studium (LL.M.) na Právnické fakultě University Regensburg v Německu. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.