Identifikace fyzických osob ČOI


Informace opakovaně publikované v tisku, že Úřad pro ochranu osobních údajů brání ČOI identifikovat fyzické osoby, u nichž kontroly ČOI shledají pochybení, jsou hrubě zkreslené. Ve svém dopise se ÚOOÚ ve věci vyjádřil ČOI následujícím způsobem: „…pokud ČOI shledá v případě konkrétní kontroly závažné pochybení podnikající fyzické osoby, jehož důsledkem je bezprostřední ohrožení života a zdraví fyzických osob, lze podle názoru Úřadu, který již byl ČOI sdělen při … osobním jednání, výsledek takové kontroly veřejnosti sdělit, včetně nezbytných identifikujících údajů podnikající fyzické osoby…“.

PhDr. Hana Štěpánková
tisková mluvčí, ÚOOÚ

Infodeska.cz