Agrofert může převzít Rádio Impuls


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím z 20. ledna 2014 spojení soutěžitelů AGROFERT, a s., a LONDA spol. s r.o. Rozhodnutí již je pravomocné.

Na základě uvedené transakce získá společnost AGROFERT výlučnou kontrolu nad celostátní rozhlasovou stanicí Rádio Impuls, lokálním rádiem RockZone 105,9 a nad společností LIN a.s., jejímž hlavním předmětem podnikání jsou zprostředkovatelské činnosti v rámci prodeje inzertního (reklamního) prostoru, propagační a marketingové aktivity, a to v rádiích provozovaných skupinou LONDA.

Úřad v rozhodnutí konstatoval, že aktivity skupin AGROFERT a LONDA se horizontálně nepřekrývají, neboť nabyvatel doposud nepůsobil v oblasti rozhlasového vysílání, poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rádiích. Zjištěný překryv aktivit v oblasti internetové inzerce je pak zcela marginální.

S ohledem na konglomerátní charakter spojení v oblastech rozhlasového vysílání a poskytování reklamního prostoru v rozhlase a vzhledem k zanedbatelnému překryvu v oblasti internetové inzerce dospěl Úřad k závěru, že posuzovaná fúze nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby měla za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v dotčených oblastech.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/006/HS002 - S781/2013

Infodeska.cz